Termíny školských prázdnin v šk.roku 2017/2018

Školský rok 2017/2018

 

Jesenné: 30. október (pondelok) až 31. október 2017 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok).

Vianočné: 23. december 2017 (piatok) až 5. január 2017 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2018 (pondelok).

Polročné: 2. február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018 (pondelok).

Jarné:
  • Košický a Prešovský kraj – 26. február (pondelok) až 2. marec 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. marca 2018 (pondelok).
Veľkonočné: 29. marec (štvrtok) až 3. apríl 2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 4. apríla 2018 (streda).

Letné: 2. júl až 31. august 2018. Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018 (pondelok).
 

O prevádzke našej materskej školy v čase konkrétnych prázdnin budú rodičia informovaní vopred výveskou na nástenke!!!