Termíny školských prázdnin v šk.roku 2018/2019

Školský rok 2017/2018

 

Jesenné:
 
Vianočné:
 
Polročné:

Jarné:
  •  
Veľkonočné:

Letné:

O prevádzke našej materskej školy v čase konkrétnych prázdnin budú rodičia informovaní vopred výveskou na nástenke!!!