VŠETKÝM, KTORÍ AKOUKOĽVEK FORMOU POMOHLI NAŠEJ ŠKOLE

 

* ľuďom s dobrým srdcom, ktorí venovali čas, materiál a prácu pre deti našej MŠ