Zápis detí na šk. rok 2022/2023

Zápis detí ns šk. rok 2022/2023 bol ukončený

Najnovšie tlačivo bezpríznakovosti- aktualizované k 28.2.2022

 
 

Zmena poplatkov!

Od 5.1.2022 sa na základe VZN Obce Kostoľany nad Hornádom mení výška poplatkov za dieťa v MŠ. Informácie tu!
 

 

Veríme, že na našej stránke získate všetky aktuálne informácie o dianí v našej Materskej škole KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM


 

  V našej materskej škole sa snažíme deťom vytvoriť predovšetkým podnetné prostredie, v ktorom sa nielen veľa naučia, ale v ktorom sa budú cítiť čo najlepšie, aby prekonali čas odlúčenia od Vás počas Vašich pracovných povinností.


JEDÁLNY LÍSTOK

 
 

Triedny fond

Oznamujeme rodičom, že poplatok za triedny fond 20 Eur - za 2. polrok, môžu uhrádzať priamo na č.ú.:

SK6983300000002901332386

Na toto číslo účtu môžete prispievať aj pre naše Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Kostoľany nad Hornádom, svojimi 2% z daní.

Ďakujeme.

 

 

 

 


Kontakt

Materská škola

Košická 34
Kostoľany nad Hornádom


055/ 6981860


Upozornenie

Nie sme autormi animovaných obrázkov na našej stránke. Ak máte na niektorý obrázok autorské právo, prosím, oznámte nám to, ihneď ho zo stránky odstránime.