Nové vyhlásenie o bezinfekčnosti od 3.5.2021

Vyhlásenie nové od 3.5.2021, ktoré je potrebné predkladať vždy pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

     Zápis detí do MŠ na šk.rok 2021/2022

 

Chorobnosť detí

Oznamujeme rodičom, že prevádzka v MŠ bude v dňoch 3.5.2021 (pondelok) do 5.5.2021 (streda) PRERUŠENÁ Z DOVODU VYSOKEJ CHOROBNOSTI DETÍ na odporúčanie RÚVZ – Odbor hygieny detí a mládeže, v súlade so školským a prevádzkovým poriadkom.

Prevádzka MŠ bude obnovená 6.5.2021(štvrtok).

 


Platnosť od 3.5.2021

Keďže sme od budúceho týždňa v červenej farbe okresu, tak od 3.5. 2021 sa ruší povinné preukázanie sa testu alebo potvrdenia o výnimke!!
 
 
sa vyhláškou ÚVZ SR ruší povinné preukázovanie testov.

2 %

Do 30.4.2021 máte ešte možnosť darovať nášmu OZ 2% z vaših daní, ktoré využijeme na nákup didaktických pomôcok pre naše deti. Za každý dar ĎAKUJEME.     

Návrat všetkých detí do MŠ

UPOZORNENIE!!!
Od 12.4. sa otvára MŠ pre všetky deti, avšak upozorňujeme rodičov, že aj napriek tomu, že náš okres je v červenej farbe a do zamestnania vám stačí 14- dňový negatívny test, pre školy to neplatí a aj naďalej trvá povinnosť preukázania sa nie staršieho ako 7-dňového negatívneho testu pre zákonného zástupcu, aj zamestnancov školy.
Za pochopenie ďakujeme

 


ZÁKAZ VSTUPU CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV MŠ !!!

Vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy je možný  len s výnimkou, potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca materskej školy a osôb doprevádzajúcich dieťa do a z MŠ.


Voľby zástupcov do rady školy

Vážení rodičia,

v dňoch 2.10.2020 a 5.10.2020 prebehla voľba zástupcov rodičov do rady školy. 

Z predkladaných kandidátov  tajnej voľbe boli do rady školy zvolené 

p. Ivana BELKOVÁ s počtom hlasov 20

p. Katarína IVANOVÁ s počtom hlasov 12 

 

 

 

 


 

Veríme, že na našej stránke získate všetky aktuálne informácie o dianí v našej Materskej škole KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM


 

  V našej materskej škole sa snažíme deťom vytvoriť predovšetkým podnetné prostredie, v ktorom sa nielen veľa naučia, ale v ktorom sa budú cítiť čo najlepšie, aby prekonali čas odlúčenia od Vás počas Vašich pracovných povinností.


JEDÁLNY LÍSTOK

 
 

Triedny fond

Oznamujeme rodičom, že poplatok za triedny fond 20 Eur - za 2. polrok, môžu uhrádzať priamo na č.ú.:

SK6983300000002901332386

Na toto číslo účtu môžete prispievať aj pre naše Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Kostoľany nad Hornádom, svojimi 2% z daní.

Ďakujeme.

 

 

 

 


Kontakt

Materská škola

Košická 34
Kostoľany nad Hornádom


055/ 6981860


Upozornenie

Nie sme autormi animovaných obrázkov na našej stránke. Ak máte na niektorý obrázok autorské právo, prosím, oznámte nám to, ihneď ho zo stránky odstránime.