Denný poriadok - harmonogram denných aktivít

 

od 6.30 hod.–do  8.30 hod.

  • hry a činnosti podľa výberu detí,
  • zdravotné cvičenia

 

od 8.30 hod.–do 9.00 hod.

  • osobná hygiena,
  • stravovanie – desiata

 

od 9.00 hod.– do 11.30 hod.

  • vzdelávacie aktivity,
  • pobyt vonku

od 11.30 hod – do 12.00 hod.


  •  osobná hygiena,
  •  stravovanie - obed

od 12.00 hod.–do 14.30 hod.


  • osobná hygiena,
  • odpočinok (minimálne 30 min. s postupným ukončovaním odpočinku na lôžku)

 

od 14.30 hod.–do 15.00 hod.

  • osobná hygiena,
  • stravovanie- olovrant

do 15.00 hod.–do 16.30 hod.

 

  • vzdelávacie aktivity
  • hry a činnosti podľa výberu detí,
  • krúžkové činnosti