Naše triedy

I.TRIEDA           Více smajlíků ke stažení LIENKY        3-5 ročné deti 

                                            UČITEĽKY : Slávka ČORBOVÁ- triedna učiteľka

                                                              Mgr. Gabriela ŠKOLNÍKOVÁ

 

II.TRIEDA          Více smajlíků ke stažení VČIELKY        4-6 ročné deti

                                             UČITEĽKY : Marianna DUDEKOVÁ- triedna učiteľka

                                                               Mgr. Beáta COP REDAJOVÁ