Rada školy

Rada školy: je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov. Naša rada má 5 členov, zasadá podľa plánu práce.

 

Novozvolená Rada školy pri Materskej škole Kostoľany nad Hornádom:

Predseda: Jaroslava ČOPOVÁ - za nepedagogických zamestnancov

Členovia: Slávka ČORBOVÁ - za pedagogických zamestnancov

                Helena BELKOVÁ AMBRIŠKOVÁ - zástupca rodičov

                Marianna DUDEKOVÁ- zástupca rodičov

                Helena AMBRIŠKOVÁ - delegovaný zástupca obecného zastupiteľstva

 

                                                           Více smajlíků ke stažení