Rada školy

Rada školy: je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov. Naša rada má 5 členov, zasadá podľa plánu práce.

 

Novozvolená Rada školy pri Materskej škole Kostoľany nad Hornádom:

Predseda: Marianna DUDEKOVÁ- zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:  Slávka ČORBOVÁ - za pedagogických zamestnancov

                Helena BELKOVÁ AMBRIŠKOVÁ - zástupca rodičov

                Mária VERBOVÁ - zástupca rodičov

                Mgr. Eva ŠTOFKOVÁ - delegovaný zástupca obecného zastupiteľstva

                Pavol ORAVEC - delegovaný zástupca obecného zastupiteľstva

                Jaroslava ČOPOVÁ - za nepedagogických zamestnancov

                                                           Více smajlíků ke stažení